Instytut Matematyki

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej na kierunku matematyka, obowiązujący w czas epidemii COVID-19, znajduje się w załączniku.