Instytut Matematyki

Koło Naukowe Dydaktyki Matematyki i Informatyki OMEGA

Opiekun: dr Katarzyna Chmielewska
Opiekun naukowy w dyscyplinie matematyka: dr Łukasz Matysiak

Przewodnicząca Koła: Natalia Rulińska, matematyka III rok studia I st.

Zastępca: Dorota Mockieiwcz, matematyka I rok studia I st.

Sekretarz: Monika Laskowska, matematyka I rok I st.

Skarbnik: Mateusz Ciechanowski, matematyka III rok studia I st.

 

Członkowie:

Beata Gorzelnik,matematyka I rok I st.
Małgorzata Gogolewska,matematyka I rok I st. 
Daria Skrzypczyńska, matematyka III rok studia I st.

 

Dorobek

Koło Omega pracuje nieprzerwanie od 2003 r. W tym roku świętuje Jubileusz 20-lecia działalności.

Wśród najważniejszych osiągnięć i aktywności Koła Omega wymienić warto:

 • Uzyskanie tytułu finalisty w kategorii Projekt roku ogólnopolskiego konkursu StRuNa 2022, za projekt Kryptosystemy algebraiczne: zespół pod opieką dra Łukasza Matysiaka w składzie: Natalia Rulińska, Maciej Dziewieczyński, Magdalena Jankowska, Sebastian Kowalski

https://struna.edu.pl/finalisci-konkursu-struna-2022/?fbclid=IwAR3wT7choyAPJKxc2HAcQJre-nD5xEQDs-zgh56qQTegRiOG7yZ2ThSVYOE

 • publikacje:

 • Matysiak, Ł., Przewoźniak, W., Rulińska, N., Matrices of infnite dimensions and their applications, Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, 48, 1235-1241, (2022);
 • Jankowska, M., Matysiak, Ł. A structure of Dedekind in the cryptosystem, SCIREA Journal of Mathematics. Vol. 7, No. 1, 2022, 1-8, (2022);
 • Chrzaniuk, M., Duda, M., Hanc, M., Kowalski, S., Matysiak, Ł., Skotnicka, Z., Waldoch, M., Certain cryptographic systems based on an algebraic structure, accepted in East Asian Journal on Applied Mathematics, (2022);
 • Katarzyna Chmielewska, Weronika Ciskowska, Daria Glazik, Dominika Marcinek, Karolina Wojciechowska, Attila Gilanyi, Learnability - are we Ready for Distance Learning?, 11th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications: CogInfoCom 2020 / eds. Jan Nikodem, Ryszard Klempous, New York: Institute of Electrical and Electronics Engineer, 2020, pp. 465-470;
 • Katarzyna Chmielewska, Damian Matuszak, Mathability and Coaching, 2017 8th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), Debrecen, Hungary / ed. Gyula Sallai.

 • wyróżnienie za zajęcie 1. miejsce dla Emanuela Krzysztonia za wygłoszony referat Człowiek w systemie bezpieczeństwa informatycznego,

 • udział w sesji posterowej międzynarodowej konferencji Zastosowania i Dydaktyka matematyki, Liberec 2003 r.,

 • udział w licznych ogólnopolskich i uczelnianych sympozjach kół naukowych, w tym matematycznych konferencjach kół naukowych, np. w Konferencji OBLICZE 2022, UAM Poznań 12-15 maja

https://matematyka.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_matematyki/aktualnosci/67200

 • publikacje studenckie w materiałach sympozjalnych,
 • popularyzacja nauki poprzez udział w Bydgoskim Festiwalu Nauki,
 • współorganizacja i prowadzenie z XV LO dziesięciu obozów naukowych dla młodzieży 53 Gimnazjum w Bydgoszczy, doskonalenie umiejętności dydaktycznych i pedagogicznych w pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym matematycznie, prowadzenie zajęć dla młodzieży (do roku 2016),
 • wolontariat: nauczanie matematyki na poziomie rozszerzonym w VII LO, śródroczne warsztaty i odczyty dla szkół regionu kujawsko-pomorskiego,
 • współpraca z V LO w Bydgoszczy, wspólna realizacja projektów Matematyka na piątkę w piątce oraz Historia matematyki w piątce.

Zamierzenia – rok 2022/23

 • Współpraca ze szkołami – upowszechnianie wiedzy.
 • Konferencja studencka z okazji 20-lecia Koła Omega.
 • Udział w konferencjach studenckich:
 • Oblicze, UAM, Poznań 2023
 • Konferencja pedagogiczna, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, marzec 2023
 • Doroczny konkurs na realizację projektu naukowego, StRuNa, Warszawa.
 1. Nawiązanie współpracy:
 2. z Kołem Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków
 3. CM UMK, Bydgoszcz
 4. Publikacje studenckie.