Instytut Matematyki

Koło Naukowe Dydaktyki Matematyki i Informatyki OMEGA

Opiekun: dr Katarzyna Chmielewska
Opiekun sekcji naukowej: dr Juliusz  Stochmal
Prezes koła: Emanuel Krzysztoń, Inżynieria bezpieczeństwa I st.  

Dorobek

Koło Omega pracuje nieprzerwanie od 2003 r. wśród najważniejszych osiągnięć i aktywności Koła Omega wymienić warto:

 • publikacja wspólna ze studentami (członkami Koła Omega):
  Katarzyna Chmielewska, Damian Matuszak, Mathability and Coaching, 2017 8th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom): 11-14 September 2017, Debrecen, Hungary / ed. Gyula Sallai. Punktacja przeliczeniowa MNiSW: 14.200,
  Katarzyna Chmielewska, Weronika Ciskowska, Daria Glazik, Dominika Marcinek, Karolina Wojciechowska, Attila Gilanyi, Learnability - are we Ready for Distance Learning?, 11th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications: CogInfoCom 2020 / eds. Jan Nikodem, Ryszard Klempous, New York: Institute of Electrical and Electronics Engineer, 2020, pp. 465-470
 • wyróżnienie za zajęcie 1. miejsce dla Emanuela Krzysztonia za wygłoszony referat Człowiek w systemie bezpieczeństwa informatycznego,
 • udział w sesji posterowej międzynarodowej konferencji Zastosowania i Dydaktyka matematyki, Liberec 2003 r.,
 • udział w licznych ogólnopolskich i uczelnianych sympozjach kół naukowych, w tym matematycznych konferencjach kół naukowych,
 • publikacje studenckie w materiałach sympozjalnych,
 • popularyzacja nauki poprzez udział w Bydgoskim Festiwalu Nauki,
 • współorganizacja i prowadzenie z XV LO dziesięciu obozów naukowych dla młodzieży 53 Gimnazjum w Bydgoszczy, doskonalenie umiejętności dydaktycznych i pedagogicznych w pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym matematycznie, prowadzenie zajęć dla młodzieży (do roku 2016),
 • wolontariat: nauczanie matematyki na poziomie rozszerzonym w VII LO, śródroczne warsztaty i odczyty dla szkół regionu kujawsko-pomorskiego,
 • współpraca z V LO w Bydgoszczy, wspólna realizacja projektów Matematyka na piątkę w piątce oraz Historia matematyki w piątce.

Zamierzenia – rok 2020/21

 1. Udział w konferencjach studenckich.
 2. Popularyzacja nauki podczas Bydgoskiego Festiwalu Nauki, Bydgoskich Impresji Matematycznych.
 3. Współpraca ze szkołami w regionie.
 4. Współpraca z Centrum Nauki Kopernik, Kluby Młodego Odkrywcy.
 5. Przeprowadzenie badań z zakresu metod uczenia się wspomaganego TIK, przygotowanie publikacji, opiekun: dr Katarzyna Chmielewska.
 6. Wspomaganie studentów w rozwoju naukowym: przegotowanie referatów, artykułów popularnonaukowych.
 7. Współpraca studencka na kierunku Matematyka (wspólne rozwiązywanie problematycznych zadań).

Lista członków

 1. Emanuel Krzysztoń, Inżynieria bezpieczeństwa I st. – prezes koła
 2. Adrianna Piszcz, Informatyka II st.
 3. Krzysztof Galas, Mechatronika II st.
 4. Kinga Adamczyk, Matematyka I st.
 5. Jakub Gwizdała, Matematyka I st.