Instytut Matematyki

Studenci Matematyki na Konferencji OBLICZE 2022, UAM Poznań 12-15 maja

Z przyjemności informujemy, że Nasi studenci Matematyki z II roku I stopnia wraz z opiekunem naukowym dr. Łukaszem Matysiakiem, którzy są członkami Koła Naukowego Dydaktyki Matematyki i Informatyki Omega, uczestniczyli w  studenckiej konferencji naukowej OBLICZE zorganizowanej przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 13-15 maja 2022 r.
W dniu 14 maja wygłosili następujące referaty:
- Pani Natalia Rulińska, pt. "Macierze wymiaru nieskończonego", na podstawie wspólnych wyników dra Ł. Matysiaka, N. Rulińskiej i W. Przewoźniak (II rok I stopień).
- Pan Maciej Dziewieczyński, pt. "W kierunku hipotezy Riemanna" na podstawie pracy dra Ł. Matysiaka.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!