Instytut Matematyki

BLOKI ZAJĘĆ DO WYBORU

Matematyka studia I stopnia sześciosemestralne (licencjackie)

Na kierunku matematyka realizowane są moduły zajęć podstawowych, moduły zajęć do wyboru oraz moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych. Moduły zajęć podstawowych mają na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy i nabycie przez nich umiejętności z zakresu głównych działów matematyki wyższej.

Moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych pozwalają studentom kształtować zdolności osobiste i interpersonalne. Moduły zajęć do wyboru umożliwiają studentom samodzielne kreowanie swojej ścieżki kształcenia. Wyróżnione zostały dwa bloki zajęć. Blok I zawiera moduły, dzięki którym studenci poznają współczesne zastosowania matematyki i kształcą umiejętności stosowania metod matematycznych w innych dziedzinach wiedzy, w szczególności w finansach, kryptologii, IT oraz w edukacji. Blok II umożliwia rozpoczęcie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MNiSW.

Studenci w pierwszym semestrze składają deklaracje wyboru bloku, którego realizację student rozpoczyna od semestru drugiego, w ramach kształcenia na kierunku Matematyka (pod warunkiem, że blok zostaje uruchomiony). W zależności od wybranego bloku absolwenci podejmują pracę w szkolnictwie lub w sektorze finansowym oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach, gdzie niezbędna jest analiza i zachowanie poufności danych, w szczególności w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli.

BLOK I BLOK II

Semestr 2

Wstęp do ekonomii matematycznej

Podstawowe techniki kryptologiczne

Semestr 2

Pedagogika

Psychologia

Podstawy dydaktyki

Semestr 3

Matematyka finansowa

Algorytmiczna teoria liczb

Semestr 3

Pedagogika szkoły podstawowej

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna śródroczna szkoły podstawowej

Dydaktyka matematyki szkoły podstawowej

Semestr 4

Narzędzia matematyczne w inwestycjach

Kryptologia i ochrona danych

Algorytmy i struktury danych

Podstawy prawa pracy

Semestr 4

Dydaktyka matematyki szkoły podstawowej

Technologia informacyjna w edukacji

Praktyka przedmiotowo-metodyczna

Semestr 5

Matematyczne modele rynku

Protokoły kryptograficzne

Semestr 5

Edukacja włączająca na lekcjach matematyki

Praktyka przedmiotowo-metodyczna

Semestr 6

Matematyka ubezpieczeń

Wstęp do analizy numerycznej

Bezpieczeństwo systemów operacyjnych i sieci komputerowych

Semestr 6

Heurystyczne metody rozwiązywania zadań matematycznych

Geometria dla nauczycieli/Wybrane zagadnienia modelowania matematycznego (do wyboru)

Emisja głosu

Podstawy prawne w edukacji

BLOK I BLOK II

Semestr 2

 • Wstęp do ekonomii matematycznej
 • Podstawowe techniki kryptologiczne

Semestr 2

 • Pedagogika
 • Psychologia
 • Podstawy dydaktyki

Semestr 3

 • Matematyka finansowa
 • Algorytmiczna teoria liczb

Semestr 3

 • Pedagogika szkoły podstawowej
 • Psychologia szkoły podstawowej
 • Praktyka psychologiczno-pedagogiczna śródroczna szkoły podstawowej
 • Dydaktyka matematyki szkoły podstawowej 

Semestr 4

 • Narzędzia matematyczne w inwestycjach
 • Kryptologia i ochrona danych
 • Algorytmy i struktury danych
 • Podstawy prawa pracy

Semestr 4

 • Dydaktyka matematyki szkoły podstawowej
 • Technologia informacyjna w edukacji
 • Praktyka przedmiotowo-metodyczna

Semestr 5

 • Matematyczne modele rynku
 • Protokoły kryptograficzne

Semestr 5

 • Edukacja włączająca na lekcjach matematyki
 • Praktyka przedmiotowo-metodyczna

Semestr 6

 • Matematyka ubezpieczeń
 • Wstęp do analizy numerycznej
 • Bezpieczeństwo systemów operacyjnych i sieci komputerowych

Semestr 6

 • Heurystyczne metody rozwiązywania zadań matematycznych
 • Geometria dla nauczycieli/Wybrane zagadnienia modelowania matematycznego (do wyboru)
 • Emisja głosu
 • Podstawy prawne w edukacji

Matematyka studia II stopnia czterosemestralne (magisterskie)

Na kierunku matematyka realizowane są moduły zajęć podstawowych, moduły zajęć do wyboru oraz moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych. Moduły zajęć podstawowych mają na celu przekazanie studentom pogłębionej wiedzy i nabycie przez nich umiejętności z różnych działów matematyki wyższej.

Moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych pozwalają studentom kształtować zdolności osobiste i interpersonalne. Moduły zajęć do wyboru umożliwiają studentom dalsze samodzielne kreowanie swojej ścieżki kształcenia. Wyróżnione zostały dwa bloki zajęć. Blok I zawiera moduły, dzięki którym studenci poznają zastosowania matematyki do tworzenia modeli matematycznych opisujących oraz pozwalających interpretować i wyjaśniać zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie, w tym działalności gospodarczej człowieka.

Wybór bloku II pozwala na kontynuację i dopełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MNiSW. Studenci w pierwszym semestrze składają deklaracje wyboru bloku, którego realizację student rozpoczyna od semestru drugiego, w ramach kształcenia na kierunku Matematyka (pod warunkiem, że blok zostaje uruchomiony). Wybór odpowiedniej ścieżki kształcenia przygotowuje absolwenta do podjęcia pracy w zespołach badawczych, instytucjach finansowych, firmach konsultingowych, urzędach statystycznych lub szkolnictwie.

BLOK I BLOK II

Semestr 2

 • Metody optymalizacji
 • Teoria informacji
Semestr 2
 • Pedagogika szkoły ponadpodstawowej
 • Psychologia szkoły ponadpodstawowej
 • Praktyka psychologiczno-pedagogiczna śródroczna szkoły ponadpodstawowej
 • Dydaktyka matematyki szkoły ponadpodstawowej

Semestr 3

 • Matematyka w ekonomii

Semestr 3

 • Dydaktyka matematyki szkoły ponadpodstawowej
 • Praktyka przedmiotowo-metodyczna

Semestr 4

 • Metody probabilistyczne i statystyczne w ekonomii
 • Wielowymiarowa analiza statystyczna
 • Matematyczna teoria portfela papierów wartościowych

Semestr 4

 • Metody probabilistyczne i statystyczne w edukacji
 • Komputerowe wspomaganie edukacji
 • Praktyka przedmiotowo-metodyczna