Instytut Matematyki

Koło Naukowe Dydaktyki Matematyki i Informatyki OMEGA

Opiekun: dr Katarzyna Chmielewska

Przewodnicząca Koła: Natalia Rulińska, matematyka I rok studia II st.

Zastępca: Daria Skrzypczyńska, matematyka I rok studia II st.

Sekretarz: Monika Laskowska, matematyka I rok I st.

Dorobek:

Koło Omega pracuje nieprzerwanie od 2003 roku. Wśród najważniejszych osiągnięć i aktywności Koła Omega wymienić warto:

 • Uzyskanie tytułu finalisty w kategorii Projekt roku ogólnopolskiego konkursu StRuNa 2022, za projekt Kryptosystemy algebraiczne: zespół pod opieką dra Łukasza Matysiaka w składzie: Natalia Rulińska, Maciej Dziewieczyński, Magdalena Jankowska, Sebastian Kowalski
 • Koło realizuje projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje", nr umowy SKN/SP/569346/2023. Tytuł projektu: Macierze nieskończone i liczby bezkwadratowe - zastosowania algebry w ekonomii i kryptologii. Opiekunem naukowym projektu jest dr Łukasz Matysiak. 

 • W ramach projektu, z okazji 20-lecia działalności Koła Dydaktyki Matematyki i Informatyki Omega, zorganizowana została Ogólnopolska Konferencja Naukowa OMEGA, która odbyła się w dniach 20-21 października 2023 r. w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

 • Wyróżnienie za zajęcie 1. miejsce dla Emanuela Krzysztonia za wygłoszony referat Człowiek w systemie bezpieczeństwa informatycznego.
 • Udział w sesji posterowej międzynarodowej konferencji Zastosowania i Dydaktyka matematyki, Liberec 2003 r.
 • Udział w licznych ogólnopolskich i uczelnianych sympozjach kół naukowych, w tym matematycznych konferencjach kół naukowych, np. w Konferencji OBLICZE 2022, UAM Poznań 12-15 maja 2022 r.

 • Popularyzacja nauki poprzez udział w Bydgoskim Festiwalu Nauki.

 • Współorganizacja i prowadzenie z XV LO dziesięciu obozów naukowych dla młodzieży 53 Gimnazjum w Bydgoszczy, doskonalenie umiejętności dydaktycznych i pedagogicznych w pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym matematycznie, prowadzenie zajęć dla młodzieży (do roku 2016).

 • Wolontariat: nauczanie matematyki na poziomie rozszerzonym w VII LO, śródroczne warsztaty i odczyty dla szkół regionu kujawsko-pomorskiego.

 • Współpraca z V LO w Bydgoszczy, wspólna realizacja projektów Matematyka na piątkę w piątce oraz Historia matematyki w piątce.

Publikacje:

 • Matysiak, Ł., Przewoźniak, W., Rulińska, N., Matrices of infnite dimensions and their applications, Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, 48, 1235-1241, (2022);
 • Jankowska, M., Matysiak, Ł. A structure of Dedekind in the cryptosystem, SCIREA Journal of Mathematics. Vol. 7, No. 1, 2022, 1-8, (2022);
 • Chrzaniuk, M., Duda, M., Hanc, M., Kowalski, S., Matysiak, Ł., Skotnicka, Z., Waldoch, M., Certain cryptographic systems based on an algebraic structure, accepted in East Asian Journal on Applied Mathematics, (2022);
 • Katarzyna Chmielewska, Weronika Ciskowska, Daria Glazik, Dominika Marcinek, Karolina Wojciechowska, Attila Gilanyi, Learnability - are we Ready for Distance Learning?, 11th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications: CogInfoCom 2020 / eds. Jan Nikodem, Ryszard Klempous, New York: Institute of Electrical and Electronics Engineer, 2020, pp. 465-470;
 • Katarzyna Chmielewska, Damian Matuszak, Mathability and Coaching, 2017 8th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), Debrecen, Hungary / ed. Gyula Sallai.

  Zamierzenia – 2023/2024 rok:

  W ramach realizacji Macierze nieskończone i liczby bezkwadratowe - zastosowania algebry
  w ekonomii i kryptologii w programie „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje", nr
  umowy SKN/SP/569346/2023:
  - organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej OMEGA, październik 2023
  - udział w konferencjach studenckich, w tym OBLICZE, Poznań, maj 2024
  - opracowanie nowych wyników naukowych oraz skryptu dla studentów.