Władze Instytutu Matematyki

Dyrektor Instytutu Matematyki
dr hab. Andrzej Prószyński, prof. nadzw.
e-mail: apmat@ukw.edu.pl

Z-ca Dyrektora Instytutu Matematyki
dr Agnieszka Łukasiewicz
e-mail: agnieszka.lukasiewicz@ukw.edu.pl

Koordynator Dyscypliny Matematyka
dr Paulina Szyszkowska 
e-mail: paulinek44@ukw.edu.pl

 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Matematyki
ul. Weyssenhhoffa 11,85-072 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 90 01