Władze Instytutu Matematyki

Dyrektor Instytutu Matematyki
dr hab. Andrzej Prószyński, prof. nadzw.
e-mail: apmat@ukw.edu.pl

Z-ca Dyrektora Instytutu Matematyki
dr Agnieszka Łukasiewicz
e-mail: agnieszka.lukasiewicz@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Matematyki,

ul. Weyssenhhoffa 11, 85-072 Bydgoszcz, tel. +52 341 90 01