Instytut Matematyki

Sympozjum naukowe z okazji 50-lecia IM