Instytut Matematyki

STYPENDIUM POMOSTOWE

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła  XIX edycję Program Stypendiów Pomostowych, zachęcamy maturzystów ze wsi i małych miasteczek do składania wniosków.

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu. Stypendium wynosi 500 zł miesięcznie i jest wypłacane prez 10 miesięcy.

Zobacz więcej na stronie programu.