Instytut Matematyki

PRACA ZDALNA

Regulamin pracy zdalnej na kierunku MATEMATYKA obowiązujący w epidemii COVID-19 znajduje się w załączniku.