Instytut Matematyki

Skład Rady Naukowej Instytutu Matematyki UKW

  1. dr Paulina Szyszkowska, prof. uczelni – Przewodnicząca Rady Naukowej
  2. dr Halina Wiśniewska – Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej
  3. dr hab. Marek Wójtowicz, prof. uczelni
  4. dr hab. Taras Radul, prof. uczelni
  5. dr hab. Oleh Nykyforchyn, prof. uczelni
  6. dr inż. Sławomir Andrzej Torbus, prof. uczelni
  7. dr Waldemar Sieg
  8. dr Piotr Sworowski
  9. dr Agnieszka Łukasiewicz

  uczestniczący z głosem doradczym:

  1. inż. Karolina Kruber