Instytut Matematyki

Procedura IOS

Zasady INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW dla kierunku MATEMATYKA są zgodne ze regulaminem studiów UKW, a procedura składania wniosku znajduje się w zakładce STUDENT  -> plik pdf Procedura IOS