Instytut Matematyki

Procedura IOS

Zasady indywidualnej organizacji studiów dla kierunku matematyka są zgodne ze regulaminem studiów UKW, a procedura składania wniosku znajduje się w pliku w załączniku.