Instytut Matematyki

Praktyka: szkoła ponadpodstawowa, kierunek matematyka, rok 2 (II stopień)

Program obowiązujący  na rok 2020/2021 w załączniku. 
Program realizowany jest dwukrotnie: w semestrze zimowym i letnim.
Łączna liczba godzin 120.
Opiekun praktyk: dr Karolina Mroczyńska