Instytut Matematyki

Praktyka: szkoła podstawowa, kierunek matematyka, rok 3 (I stopień)

Program obowiązujący na rok 2021/2022 znajduje się w załączniku.

Szczegóły na MS Teams -> zespół Praktyka rok 3 licencjat 2021/2022 kontynuacja
Opiekun praktyk: dr inż. Karolina Mroczyńska