Instytut Matematyki

Praktyka: szkoła podstawowa, kierunek matematyka, rok 3 (I stopień)

Program obowiązujący na rok 2020/2021 znajduje się w załączniku.
Opiekun praktyk: dr Karolina Mroczyńska