Instytut Matematyki

Dokumenty ogólne

Tutaj znajdują się pliki z rozporządzeniami Rektora, szczegółowe wytyczne Instytutu Matematyki oraz aktualności z MEN dotyczące praktyk.