Instytut Matematyki

Dokumenty ogólne

Tutaj znajdują się pliki z rozporządzeniami Rektora, szczegółowe wytyczne Instytutu Matematyki oraz aktualności z MEN dotyczące praktyk. 

Szczegółowy opis praktyk i programy znajdują się również na platformie MS Teams.