Instytut Matematyki

Pracownicy

Katedra Analizy Funkcjonalnej i Topologii

Katedra Funkcji Rzeczywistych i Algebry

  • dr inż. Sławomir Andrzej Torbus, prof. uczelni, Kierownik Katedry
    e-mail: slator@ukw.edu.pl

Zakład Dydaktyki

Pracownicy administracyjny Instytutu

  • mgr Tomasz Bartecki - specjalista ds. informatyki
    e-mail: tbartek@ukw.edu.pl
  • inż. Karolina Kruber - referent ds. administracyjnych
    e-mail: imath@ukw.edu.pl
  • Teresa Przybysz - specjalista ds. administracyjnych