Instytut Matematyki

Ocena programowa PKA

Raport Samooceny kierunku MATEMATYKA znajduje się w załączonym pliku.