Historia

W ramach Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Bydgoszczy, rozpoczął w 1971 roku działalność Zakład Matematyki i Fizyki. Na kierownika tego zakładu powołano mgra Tomasza Ledworowskiego. Początkowo Zakład miał swoją siedzibę na ulicy Żeglarskiej 67. W kolejnym roku akademickim kierownikiem Zakładu Matematyki i Fizyki został dr Henryk Błażejowski. W roku akademickim 1974/75, gdy Uczelnia otrzymała nazwę Wyższej Szkoły Pedagogicznej, na kierownika Zakładu Matematyki powołano doc. dra Tadeusza M. Jędrykę.

W roku 1978 Wydział Matematyczno - Przyrodniczy otrzymał nazwę Wydziału Matematyki i Techniki. W ramach tego Wydziału rozpoczęły pracę wyodrębnione z Zakładu Matematyki: Zakład Analizy Matematycznej (kierownik doc. dr hab. Zbigniew Grande) składający się z Pracowni Informatyki, Pracowni Rachunku Prawdopodobieństwa i Pracowni Funkcji Rzeczywistych oraz Zakład Dydaktyki i Metod Geometrycznych (kierownik doc. dr Tadeusz Jędryka) w skład którego weszły Pracownia Geometrii i Zastosowania, Pracownia Dydaktyki Matematyki i Pracownia Podstaw Matematyki.

Począwszy od 1975 roku w całej Uczelni następuje stopniowe przejście na system Instytutowy. W roku 1980 powołano do życia Instytut Matematyki, którego siedzibą stało się poddasze budynku głównego Uczelni na ul. Chodkiewicza 30. W roku 1996 nową siedzibą Instytutu stał się zabytkowy gmach przy Placu Weyssenhoffa 11, w którym Instytut Matematyki rezyduje do dnia dzisiejszego.

Pierwszym Dyrektorem Instytutu Matematyki został doc. dr hab. Zbigniew Grande. Kolejnymi Dyrektorami byli: od 1989 dr hab. Andrzej Prószyński, od 1994 dr hab. Jacek M. Jędrzejewski, od 1996 roku do chwili obecnej - prof. dr hab. Zbigniew Grande.

Struktura Instytutu Matematyki zmieniała się w zależności od aktualnych warunków kadrowych. W jego skład wchodziły w poszczególnych latach:

  • 1981 Zakład Analizy Matematycznej (prof. dr hab. Z. Grande) Zakład Dydaktyki i metod geometrycznych matematyki (doc. dr T. M. Jędryka), Zakład Logiki i Algebry (dr M. Szatkowski)
  • 1984 Zakład Analizy Matematycznej (dr Ślęzak), Zakład Dydaktyki Matematyki Algebry i geometrii (doc. dr T.M. Jędryka)
  • 1988 Zakład Analizy Matematycznej (doc. dr T.M. Jędryka), Zakład Algebry i Geometrii (doc. dr hab. A. Prószyński)
  • 1993 Zakład Analizy Matematycznej (dr T. Natkaniec), Zakład Algebry (dr hab. A. Prószyński), Zakład Dydaktyki Matematyki (dr S. Szymański), Zakład Informatyki (dr M. Knopik), Zakład Fizyki (dr J. Owedyk)
  • 1994 Zakład Analizy Matematycznej (dr hab. T. Natkaniec), Zakład Algebry i Geometrii (dr Grzegorz Gromadzki), Zakład Dydaktyki Matematyki (dr S. Szymański), Zakład Informatyki (dr M. Knopik), Zakład Fizyki (dr J. Owedyk)
  • 1998 Zakład Analizy Matematycznej (prof. dr hab. Z. Grande), Zakład Algebry (dr hab. A. Prószyński), Zakład Równań Różniczkowych (prof. dr hab. M. Kwapisz), Zakład Topologii (dr hab. A. Maliszewski), Zakład Dydaktyki Matematyki (doc. dr S. Szymański), Zakład Zastosowań Matematyki (dr hab. P. Staszewski), Pracownia Informatyki (dr M. Knopik, od 1999 dr K. Banaszewski)
  • 2004 Zakład Analizy Matematycznej (prof. dr hab. Z.Grande), Zakład Algebry (dr hab. A. Prószyński), Zakład Równań Różniczkowych (prof. dr hab. M. Kwapisz), Zakład Topologii (dr hab. A.Maliszewski), Zakład Dydaktyki Matematyki (dr hab. W. Trochanowski), Zakład Informatyki (dr Wiesław Urbaniak).
  • 0d 2008 Zakład Analizy Matematycznej i Dydaktyki Matematyki (prof. dr hab. Z.Grande), w ramach którego wyodrębniono Pracownię Dydaktyki Matematyki (dr Z.Duszyński, od 2010 dr K. Mroczyńska), Zakład Algebry (dr hab. A.Prószyński), Zakład Informatyki (dr W.Urbaniak, od 2010 prof. dr hab. Lech Górniewicz), Zakład Topologii (dr hab. M.Wójtowicz).
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Matematyki
ul. Weyssenhhoffa 11,85-072 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 90 01