Instytut Matematyki

Matematyka jest uniwersalna: nie ma rzeczy, która by była jej obca. (H. Steinhaus) Matematyka jest uniwersalna: nie ma rzeczy, która by była jej obca. (H. Steinhaus)

Matematyka jest uniwersalna: nie ma rzeczy, która by była jej obca. (H. Steinhaus)

Jeśli lubisz matematykę i chcesz, by Twoja przyszłość była z nią związana: wybierz studia na kierunku MATEMATYKA.

  • Studiowanie matematyki daje Ci wiele możliwości: nauczysz się rozwiązywać problemy, analizować dane i wyciągać trafne wnioski.
  • Zapewnimy Ci indywidualne podejście, studiowanie w kameralnym gronie. Wśród nas są tutorzy, którzy pomogą Ci w znalezieniu zasobów, odkryciu sensu i drogi zawodowej.
  • Jeśli nawet nie czujesz się pewny, bo nie zdawałeś matematyki na poziomie rozszerzonym, to na pierwszym roku studiów Repetytorium z matematyki wyrówna Twoje szanse osiągnięcia sukcesu.

MATEMATYKA, studia pierwszego stopnia

-> informacje o kierunku

-> treści programowe

MATEMATYKA, studia drugiego stopnia

-> informacje o kierunku

->treści programowe

Nasi absolwenci są cenionymi, innowacyjnymi nauczycielami matematyki. Wielu też wybrało drogę w sektorze informatycznym lub finansowym, niektórzy z nich spełnili swoje marzenia i otworzyli własny biznes. Nasz Instytut może się również poszczycić absolwentami, którzy są dzisiaj doktorami nauk matematycznych.

Matematyk to zawód przyszłości, zawsze będzie na szczycie rankingu poszukiwanych zawodów !