Instytut Matematyki

Komisje i Zespoły

Komisja ds. Nauki

 1. dr Paulina Szyszkowska, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji
 2. dr inż. Sławomir Andrzej Torbus, prof. uczelni
 3. dr hab. Marek Wójtowicz, prof. uczelni
 4. dr Agnieszka Łukasiewicz

Komisja Wydawnicza

 1. dr Paulina Szyszkowska, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji
 2. dr Jolanta Kosman
 3. dr Piotr Sworowski
 4. dr Halina Wiśniewska

Komisja ds. Oceny Kadry

 1. dr Paulina Szyszkowska, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji
 2. dr inż. Sławomir Andrzej Torbus, prof. uczelni
 3. dr Agnieszka Łukasiewicz

Zespół ds. Informacji i Promocji

 1. dr inż. Sławomir Andrzej Torbus, prof. uczelni -– Przewodniczący Zespołu
 2. dr inż. Karolina Mroczyńska
 3. dr Waldemar Sieg
 4. dr Juliusz Stochmal

Zespół ds. Kontaktu z Radą Interesariuszy i Środowiskiem Lokalnym

 1. dr Katarzyna Chmielewska – Przewodnicząca Zespołu
 2. dr Jolanta Kosman
 3. dr Agnieszka Łukasiewicz

Zespół ds. Ewaluacji

 1. dr Paulina Szyszkowska, prof. uczelni - Przewodnicząca Zespołu
 2. dr inż. Sławomir Andrzej Torbus, prof. uczelni
 3. dr Katarzyna Chmielewska - koordynator ds. kontaktów z CTTiI UKW
 4. dr Agnieszka Łukasiewicz
 5. dr Piotr Sworowski