Instytut Matematyki

Harmonogram egzaminów dyplomowych

Harmonogram egzaminów dyplomowych 2021/2022

W załącznikach harmonogram egzaminów dyplomowych w roku 2021/2022 na kierunku MATEMATYKA, studia pierwszego i drugiego stopnia.