Instytut Matematyki

Etiudy matematyczne dla ósmoklasistów

Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów klas ósmych w szkole lub na uczelni, mających na celu:

  • przećwiczenie zadań, które sprawiają największe trudności uczniom na egzaminie
  • przedstawienie różnych metod rozwiązywania zadań tekstowych
  • zwrócenie szczególnej uwagi na zadania z geometrii
  • przeprowadzenie konkursu z nagrodami po każdych warsztatach

Etiuda to krótka forma o charakterze wprawki; dokonalenia techniki. Taką formę będą miały warsztaty matematyczne, które będą obejmowały 4 bloki tematyczne:

      Etiuda 1. Potęgi i pierwiastki
      Etiuda 2. Zadania tekstowe
      Etiuda 3. Geometria płaska
      Etiuda 4. Geometria przestrzenna

Zajęcia są bezpłatne, prowadzone przez nauczycieli akademickich i studentów matematyki, a nagrody ufundowane przez Fundację mBanku, która dofinansowała projekt.

Do projektu zostanie zaproszonych  sześć klas ósmych z bydgoskich szkół publicznych. 

Koordynatorem projektu jest dr Karolina Mroczyńska (kamrok@ukw.edu.pl).