Instytut Matematyki

Matematyka - moja nieograniczona przestrzeń

Projekt zakłada przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów na dwa tematy: geometria w sztuce  i szyfrowanie z zastosowaniem kodów brajlowskich. Uczestnikami będą  uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz gimnazjaliści, ze szczególnym uwzględnieniem klas integracyjnych oraz młodzieży słabowidzącej.

Planowane mierzalne rezultaty:

  1. Wzbogacenie praktycznej wiedzy matematycznej wśród uczniów
  2. Nabycie umiejętności rozwiązywania zadań z wykorzystaniem alfabetu Braille’a
  3. Integracja społeczności akademickiej z uczniami

Innowacyjność polega na:

  1. Zastosowaniu metod tutoringu
  2. Pracy w zespołach akademicko-uczniowskich
  3. Poznanie przez uczniów i studentów kodów brajlowskich, które są w matematyce przykładem szyfru geometrycznego

Lider projektu: Karolina Mroczyńska

Realizacja projektu: 1.10.2018-16.12.2018

Studentów chcących włączyć się do projektu proszę o kontakt mailowy: kamrok@ukw.edu.pl