Instytut Matematyki

Ewaluacja

Matematyka opis wpływu 1: 

Modelowanie matematyczne narzędzi pomiarowych i elementów urządzeń energetyki odnawialnej oraz analiza statystyczna dyskretnych danych pomiarowych

  1. Torbus S. A., Michalski J. A.: Testing of a Polarimetric Current Sensor in the Frequency DomainSensors – 2021, Vol. 21, iss. 9, art. no 3008 (Publikacja 1 - opis wpływu 1)
  2. Torbus S. A., Kreft J., Wałaszewski M., Woźniak P.: Badanie ruchu generowanego w sieci transmisyjnej przez dane telemetryczne pod kątem zbieżności z rozkładem Poissona. Rynek Energii Nr 3 (154), 2021, s. 79-84 (Publikacja 2 - opis wpływu 1)
  3. Torbus S. A.Mroczyńska K., Bławat P., Kreft J.: Zoptymalizowany algorytm badania ogniw fotowoltaicznych wykorzystywanych w panelach solarnych bazujący na interpolacji wielomianowej Lagrange’a. XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum im. B. Krzysztofika – AQUA 2021 (Publikacja 3 - opis wpływu 1)

Matematyka opis wpływu 2:

Mathability – transfer wyników badań do metodyki konstruktywnego uczenia się dopasowanego do potrzeb współczesnej młodzieży i wymagań rynku pracy

  1. Chmielewska K., Gilanyi A.: Educational Context of Mathability, Acta Polyt. Hung. Vol 15, No. 5, 2018, 223-237 (Publikacja 1 - opis wpływu 2)

  2. Chmielewska K.: From Mathability to Learnability, 10th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2019), October 23-25, 2019, Naples, Italy (Publikacja 2 - opis wpływu 2)

  3. Chmielewska K., Gilanyi A., Łukasiewicz A.: Mathability and Mathematical Cognition, 7th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2016), October 16-18, 2016, Wrocław, Poland (Publikacja 3 - opis wpływu 2)

  4. Chmielewska K, Matuszak D.: Mathability and Coaching, 2017 8th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2017), 11-14 September 2017, Debrecen, Hungary / ed. Gyula Sallai, New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017 (Publikacja 4 - opis wpływu 5)

  5. Chmielewska K., Gilanyi A.: Computer Assisted Activating Methods in Education, 10th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2019), October 23-25, 2019, Naples, Italy (Publikacja 5 - opis wpływu 2)