Badania

Tematyka badań naukowych prowadzonych w Instytucie była różnorodna i podlegała zmianom w zależności od aktualnej sytuacji kadrowej. W Instytucie prowadzono badania z różnych dyscyplin matematyki i nauk pokrewnych, miedzy innymi z analizy, topologii, algebry, geometrii, matematyki finansowej, dydaktyki matematyki i zastosowań matematyki w fizyce. Warto wspomnieć, że przez cały czas istnienia Instytutu pracuje efektywnie zespół z analizy rzeczywistej, (prowadzony m.in. przez wiele lat przez prof. dr hab. Zbigniewa Grande). W ramach tego zespołu badane są struktury miarowe, algebraiczne i topologiczne teorii odwzorowań, uogólnione rodzaje ciągłości i różniczkowalności jak również uogólnia teoria całki ze szczególnym uwzględnieniem całek Henstocka-Kurzweila.

Pracownicy Instytutu Matematyki byli autorami publikacji i recenzentami w takich czasopism naukowych jak Colloquium Mathematicum, Demonstratio Math., Differental Equations, Didactics of Mathematics, Fundam. Math., Journal of Math. Anal. And Appl, Mathematica Bohemia, Math. Notes, Mathematica Slovaka, Real Analysis Exchange, Rev. Roum. Math. Pures Appl., Tatra Mountains Mathematical Publications, Topology and its Applications i innych oraz recenzentami baz Mathematical Reviews oraz Zentralblatt fur MATH.

Wśród druków zwartych, wydanych przez Wydawnictwo naszej Uczelni, których autorami lub współautorami byli pracownicy Instytutu wymienić można wydawany w latach 1978 - 1998 zeszyt naukowy Problemy Matematyczne.

Lista ważniejszych monografii i skryptów uczelnianych:

 • W. Odyniec: Minimalne operatory rzutowe w przestrzeniach Banacha, 1985;
 • Włodzimierz Odyniec, Włodzimierz Ślęzak: Wstęp do analizy wypukłej, 1987;
 • Andrzej Prószyński: Odwzorowania wyższych stopni, 1987, rozprawa habilitacyjna;
 • Włodzimierz Odyniec, Włodzimierz Ślęzak: Wybrane rozdziały analizy wypukłej, cz. II, 1988;
 • Tomasz Natkaniec: Almost Continuity, 1992;
 • Grzegorz Gromadzki: Groups of automorphisms of compact Riemann and Klein surfaces, 1993, rozprawa habilitacyjna;
 • Tomasz Ledworowski, Stanisław Szymański, Matematyka. Skrypt dla studentów Wychowania Technicznego cz.I, 1993; wyd.II 1995
 • Tomasz Ledworowski, Stanisław Szymański: Matematyka. Skrypt dla studentów Wychowania Technicznego cz. II, 1995;
 • Marian Kwapisz, Zbigniew Bartoszewski: Wstęp do matematyki finansowej, 1998;
 • Tomasz Ledworowski, Stanisław Szymański: Matematyka. Skrypt dla studentów Wychowania Technicznego cz. III, 2000;
 • Konstanty Wiatkin, Mikołaj Wojtowicz: Elementy metod numerycznych, 2002;
 • Włodzimierz Odyniec, Włodzimierz Ślęzak: Wybrane rozdziały teorii grafów, 2003;
 • Wiesław Urbaniak, Roman Woźniak: Komputerowe wspomaganie poligrafii, 2007;
 • Marian Kwapisz: Elementy zwyczajnych równań różniczkowych, 2007;
 • Andrzej Prószyński: Algebra z teorią liczb, 2009
 • Walenty Skworcow, Piotr Sworowski: Całki uogólnione, 2010

Duże znaczenie ma rozwoju naukowego i dydaktycznego jednostki współpraca z zagranicą. W szczególności pracownicy Instytutu prowadzą badania nad teorią całek uogólnionych wspólnie z matematykami z University of Palermo i University of Perugia z Włoch oraz University of Ulster w Wielkiej Brytanii, badania nad pewnymi przestrzeniami uniwersalnymi we współpracy z pracownikami Uniwersytet Centralny w Wenezueli - Caracas i University of North Texas, USA.

W ramach programu Erasmus studenci matematyki odbywają półroczne staże na University of Palermo we Włoszech oraz University of Debrecen na Węgrzech. Istnieje także wymiana między wykładowcami w ramach organizowanych co roku cyklów wykładów.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Matematyki
ul. Weyssenhhoffa 11,85-072 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 90 01