Instytut Matematyki

Aktualności

Warsztaty geometryczne
Szkolenie dla Studentów 1 roku

dr Katarzyna Chmielewska została EDUinspiratorem

Dr Katarzyna Chmielewska z Instytutu Matematyki UKW wygrała ogólnopolski konkurs EDUInspirator 2014.

Wyróżnienie dla Katarzyny Chmielewskiej na Węgrzech

Dr Katarzyna Chmielewska została wyróżniona za referat: Mathability and Computer Aided Mathematical Education wygłoszony na konferencji na Węgrzech.