Instytut Matematyki

II Cykliczna Konferencja Dydaktyki Matematyki - 13.06.2022 r.

Instytut Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zapraszają Nauczycieli matematyki i Studentów kierunku matematyka na II odsłonę Cyklicznej Konferencji Dydaktyki Matematyki poświęcone zagadnieniom rachunku różniczkowego. Prelegenci przypomną i uzupełnią podstawowe zagadnienia z teorii rachunku różniczkowego, dokonają przeglądu zadań egzaminacyjnych z lat 2015-2022 oraz przekażą praktyczne wskazówki do realizacji zagadnień rachunku pochodnych zawartych w podstawie programowej i wymaganiach egzaminacyjnych na rok 2023.

Konferencja w wersji hybrydowej rozpocznie się 13 czerwca 2022 roku o godz. 15.30.

Zapisy:

wersja stacjonarna

wersja online

 

PROGRAM

15:30  Przywitanie uczestników konferencji przez Dyrektora Instytutu Matematyki UKW

15:40  Wykład: Pochodna funkcji – definicja, własności i jej interpretacja.                       

           Warsztat: Zastosowanie pochodnej w zadaniach maturalnych z matematyki                                      

           – dr Agnieszka Łukasiewicz, dr inż. Karolina Mroczyńska

17:00  Panel dyskusyjny: Jak (z)optymalizować wynik na maturze 2023?                                    

           – Justyna Prud nauczyciel konsultant, KPCEN Bydgoszcz

ZAPISY