Instytut Matematyki

Podsumowanie Jubileuszu 50-lecia Instytutu Matematyki

Podsumowanie Jubileuszu 50-lecia Instytutu Matematyki

W dniu 20 maja 2022 r., w Auli Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, odbyła się Jubileuszowa Sesja Naukowa, która finalizowała obchody jubileuszu 50-lecia Instytutu Matematyki. Sesja realizowana była hybrydowo.
Władze UKW reprezentował Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy, dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni.

Sesję uroczyście otworzyła Dyrektor Instytutu Matematyki, dr Paulina Szyszkowska, prof. uczelni. Następnie odbyły się 4 wykłady naukowe:

  • prof. dr hab. Lech Maligranda, Politechnika Poznańska: On the real Riesz–Thorin interpolation theorem,
  • prof. dr hab. Marian Nowak, Uniwersytet Zielonogórski: Nuclear operators on Banach function spaces,
  • dr hab. Attila Gilányi, University of Debrecen, Węgry: Recent results on linear functional equations (forma zdalna),
  • dr Piotr Sworowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Riemannowskie i wahaniowe charakteryzacje pewnych całek typu Łuzina.

Sesję podsumowała dr Katarzyna Chmielewska. Zaprezentowane dane liczbowe były następujące: ponad 40 uczestników stacjonarnych i ponad 60 uczestników zdalnych biorących udział w Sesji za pośrednictwem platformy MS Teams, a wśród nich naukowcy z Węgier i Ukrainy oraz uczniowie szkół średnich spoza Bydgoszczy.

Na ręce Dyrekcji Instytutu Matematyki UKW w Bydgoszczy, złożony został przez prof. dra hab. Mariana Nowaka, Dyrektora Instytutu Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, okolicznościowy list gratulacyjny.