Instytut Matematyki

SESJA JUBILEUSZOWA 20.05.2022 r.

SESJA JUBILEUSZOWA 20.05.2022 r.

Sesja Jubileuszowa

50-lecie Instytutu Matematyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

20 maja 2022 r.

Miejsce: Biblioteka UKW,  ul. Karola Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz,

Sala Konferencyjna nr 2.40

PROGRAM

9:30     Otwarcie sesji: dr Paulina Szyszkowska, prof. uczelni, Dyrektor Instytutu Matematyki

9:45     prof. dr hab. Lech Maligranda, Politechnika Poznańska,

            On the real Riesz–Thorin interpolation theorem

10:45   Przerwa kawowa

11:15   prof. dr hab. Marian Nowak, Uniwersytet Zielonogórski,

           Nuclear operators on Banach function spaces

12:15  Przerwa kawowa

12:30  dr hab. Attila Gilányi, University of Debrecen, Węgry,

           Recent results on linear functional equations

13:15  dr Piotr Sworowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 

           Riemannowskie i wahaniowe    charakteryzacje pewnych całek typu Łuzina

14:00  Zamknięcie sesji: dr Katarzyna Chmielewska

Pobierz pliki