Instytut Matematyki

Sukces Młodych Doktorów Nauk Matematycznych

W lipcu 2022 roku w Petersburgu odbędzie się Międzynarodowy Kongres Matematyków (ICM). Jest to największa i najbardziej prestiżowa konferencja z matematyki teoretycznej i stosowanej, a zarazem jeden z najstarszych kongresów naukowych na świecie. To tam przyznawany jest między innymi matematyczny odpowiednik nagrody Nobla – medal Fieldsa.

więcej->https://icm2022.org/

W celu zwiększenia udziału młodych matematyków w przyszłorocznej edycji Lokalny Komitet Organizacyjny ICM 2022 przewidział grant im. Kowalewskiej. Polskie Towarzystwo Matematyczne wytypowało 32 młodych matematyków z Polski, którzy otrzymali grant. Wśród wyróżnionych znalazło się trzech pracowników Instytutu Matematyki UKW: dr Jolanta Marzec, dr Łukasz Matysiak i dr Juliusz Stochmal. To wielkie wyróżnienie i szansa rozwoju poprzez zaznajomienie się z aktualnymi trendami badań w matematyce oraz możliwością nawiązania kontaktu z najlepszymi ośrodkami naukowymi na świecie.