Instytut Matematyki

LOGO Instytutu Matematyki

Logo Instytutu Matematyki UKW w Bydgoszczy powstało wiosną 2021 roku.

Składa się ono z dwóch zasadniczych elementów:

  1. Spirali Fibonacciego, zwanej złotą spiralą, nawiązującej do uprawianej w Instytucie dyscypliny matematyka. Jest to szczególny przypadek spirali logarytmicznej, w której współczynnik jest znaną wszystkim złotą liczbą, czyli liczbą boską. Liczba ta jest obecna w otaczającym nas świecie. Symbolizuje ona piękno i harmonię.
  2. Korona, a dokładnie jej połowa, wpisana w ćwiartkę okręgu, nawiązuje do logo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w szczególności do patrona naszej Uczelni, którym jest Król Kazimierz III Wielki. W ten sposób ukazana jest obecność Instytutu Matematyki w strukturze Uniwersytetu.

Zarówna spirala Fibonacciego, jak i korona są alegorią Matematyki – Królowej Nauk. 

Autorami logo są dr inż. Karolina Mroczyńska i dr inż. Sławomir Torbus, prof. uczelni.