Instytut Matematyki

Sympozjum z okazji 50-lecia IM

 

Sympozjum naukowe odbędzie się 28 października 2021 roku w gmachu Biblioteki Głównej UKW w Bydgoszczy, Sala Konferencyjna nr 2.40, ul. K. Szymanowskiego 3.

PROGRAM

8:30 – 9:00           Rejestracja Uczestników

9:00 – 9:30           Powitanie Uczestników przez Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego dr Katarzynę Chmielewską

Otwarcie sympozjum przez JM Rektora Uniwersytetu Kazimierza

Wielkiego w Bydgoszczy

9:30 – 10:00         Instytut Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wczoraj i dziś Dyrektor Instytutu – dr Paulina Szyszkowska, prof. uczelni

Zastępca Dyrektora ds. kształcenia – dr Agnieszka Łukasiewicz

 

10:00 – 10:45       Wykład dra hab. Marka Wójtowicza, prof. uczelni

 

10:45 – 11:30       Wykład dra hab. Tarasa Radula, prof. uczelni

 

11:30 – 12:00       Przerwa kawowa

12:00 – 12:45       Wystąpienie mgra Dawida Krasińskiego i mgra Filipa Wójcickiego

12:45 – 14:00       Warsztaty matematyczne i dyskusja

 

14:00                    Zamknięcie sympozjum

Pobierz pliki