Instytut Matematyki

Jesienne Impresje Matematyczne dla Młodzieży 20-21 października 2021 r.

Instytut Matematyki UKW zaprasza młodzież szkół ponadpodstawowych na cykliczne spotkanie z Królową Nauk, tym razem w jesiennej szacie.

Program Jesiennych Impresji Matematycznych 2021

Środa, 20.10.2021

10:00-10:45 (Biblioteka UKW): Sumy i iloczyny nieskończonej liczby zbiorów - dr Jolanta Kosman

Łatwo wyznaczać sumy i iloczyny dwóch, trzech, ogólnie - skończonej liczby zbiorów. Na warsztatach podamy definicje sumy uogólnionej i iloczynu uogólnionego zbiorów. Będziemy wspólnie znajdować sumy i iloczyny, ale tym razem w przypadku, gdy zbiorów jest nieskończenie wiele, w szczególności, w przypadku gdy zbiorów jest tyle, ile liczb naturalnych.

11:00-12:00 (Biblioteka UKW): Spójniki logiczne w języku naturalnym i przykłady ich użycia w matematyce - dr Jolanta Kosman

Na wykładzie połączonym z warsztatami uczniowie poznają wartości logiczne zdań złożonych (negacji, koniunkcji, alternatywy, implikacji i równoważności) w zależności od wartości logicznych zdań je tworzących. Zastanowimy się wspólnie, analizując przykłady z języka potocznego, czy dany spójnik logiczny jest używany w tym samym znaczeniu w logice co w języku naturalnym. Ponadto, przedstawione zostaną przykłady zastosowania spójników logicznych przy rozwiązywaniu równań, nierówności, określaniu dziedziny funkcji oraz formułowaniu definicji i twierdzeń matematycznych.

12:00-13.15 (Biblioteka UKW): W poszukiwaniu cywilizacji pozaziemskiej -metody i oczekiwania - dr hab. Marek Wójtowicz, prof. uczelni

Podstawy naukowe, głównie matematyczne, są chyba najlepiej opracowanymi próbami komunikowania się  z pozaziemską cywilizacją (o ile taka istnieje). Na wykładzie przedstawione zostaną główne wyniki badań w tym zakresie, abstrahując od metod fizycznych nawiązania kontaktu, m.in. nasłuchu radiowego. Badania takie prowadzi obecnie amerykański zespół SETI, a wcześniej zajmowali się tym tematem m.in. wybitny holenderski matematyk-logik Hans Freudenthal oraz amerykański matematyk Richard W. Hamming, współtwórca bomby oraz profesor nauk komputerowych i telekomunikacji.

Czwartek, 21.10.2021

11:00-12:00 (s. 7 IM): Wokół symbolu Newtona - dr Maciej Maciejewski

W czasie wykładu zostaną wprowadzone podstawowe definicje kombinatoryczne. Omówione będą własności Symbolu Newtona z ich dowodami (oczywiście w wersji kombinatorycznej). Na koniec pokażemy kilka typowych zastosowań Symbolu Newtona w zadaniach dotyczących zliczania.

11:00-12:00  (s. 19 b IM) Macierze – wielowymiarowe liczby w otaczającym nas świecie - dr Agnieszka Łukasiewicz

Wykład przedstawia zasadnicze znaczenie macierzy w otaczającym nas świecie. To macierze umożliwiają zapisywanie dużych zbiorów danych jako jednego obiektu matematycznego oraz wykonywanie operacji na tych obiektach. Macierze dają możliwość szybkiej analizy dużej ilości danych.

13:00-14:00 (s. 7 IM) Kryptografia krzywych eliptycznych - dr Jolanta Marzec

Krzywe eliptyczne, choć wielu z nas ich nie zna, stanowią ważny składnik algorytmów szyfrujących, których używamy każdego dnia: gdy piszemy na Messengerze, rozmawiamy przez Skype'a lub używamy stron https. Podczas wykładu przybliżymy czym one są i opowiemy w jaki sposób są wykorzystywane w kryptografii.

14:00-15:00 (s. 19 b IM): Geometria w architekturze i sztuce - dr inż. Karolina Mroczyńska

Chodząc ulicami naszych miast, oglądając przedmioty użytkowe, wielkie i małe dzieła sztuki, mało kto zauważa ile jest w nich geometrii. Na warsztatach będzie okazja, by odkryć tajemnice konstruowania ornamentów znanych budowli, przy użyciu cyrkla i linijki. 

Zapisy na zajęcia trwają do 18 października br. - prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail kamrok@ukw.edu.pl. Zajęcia odbywają się w Bibliotece UKW (ul. Szymanowskiego 3) oraz Instytucie Matematyki UKW (ul. Powstańców Wielkopolskich 2).