Instytut Matematyki

Matematyka - studia I stopnia, stacjonarne

Studia I stopnia na kierunku matematyka zapewniają wszechstronną wiedzę matematyczną, umiejętność logicznego myślenia, kreatywność i zdolność analizy złożonych problemów. 

Studiowanie matematyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy daje Ci wiele możliwości!

W dobie powszechnej informatyzacji, przedsiębiorcy, aby skutecznie konkurować na rynku poszukują specjalistów ds. analiz statystycznych oraz analizy i przetwarzania danych. Nowe zaostrzone regulacje unijne w zakresie ochrony danych jeszcze bardziej zwiększą popyt na specjalistów posiadających wiedzę w zakresie bezpiecznego gromadzenia i przetwarzania informacji.

Jeśli twoją pasją jest dzielenie się swoją wiedzą z innymi, to będziesz mógł rozpocząć kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

W zależności od wybranego bloku modułów zajęć do wyboru (wybór po 1 semestrze), nasi absolwenci podejmują pracę w szkolnictwie, w sektorze finansowym oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach, gdzie niezbędna jest analiza i zachowanie poufności danych w szczególności w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli. Blok modułów zajęć do wyboru zostaje uruchomiony po uzyskaniu wymaganej liczby studentów.

Możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia (na matematyce lub studiach pokrewnych) lub skorzystać z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. 

Szczegóły znaudują się na portalu rekrutacyjnym UKW.