Instytut Matematyki

Wystąpienie Studentek na sympozjum - AQUA 2021 - 22 czerwca 2021

Studentki kierunku matematyka: Paulina Bławat oraz Joanna Kreft wystąpiły na XXXVIII Międzynarodowym Sympozjum  im. Bolesława Krzysztofika - AQUA -  Problemy Inżynierii Środowiska.

Wykorzystując zdobytą w tracie studiów wiedzę z metod numerycznych, pod kierunkiem dra inż. Sławomira Andrzeja Torbusa, prof. uczelni oraz dr inż. Karoliny Mroczyńskiej, Studentki przygotowały i przetestowały autorski algorytm badania fotoogniw wykorzystywanych w panelach solarnych bazujący na interpolacji wielomianowej Lagrange'a.

Nagranie dostępne jest na wirtualnym dysku.