Instytut Matematyki

PRELUDIA MATEMATYCZNE - warsztaty dla uczniów PRELUDIA MATEMATYCZNE - warsztaty dla uczniów

PRELUDIA MATEMATYCZNE - warsztaty dla uczniów

Zapraszamy Uczniów szkół ponadpostawowych na warsztaty matematyczne prowadzone przez Studentki kierunku Matematyka- panią Alicję Kleist i panią Agnieszkę Gospodarczyk oraz dr Jolantę Kosman - opiekuna merytorycznego.

Godziny warsztatów będą dostosowane do godzin lekcyjnych. Najbliższe wolne terminy to:

  • 13 maja (czwartek) od godziny 13:00 - 16:00;
  • 14 maja (piątek) w godzinach 8:50 - 16:00;
  • 17 maja (poniedziałek) w godzinach 8:50 - 16:00

Tematyka zajęć do wyboru: 

  • 1. Spójniki logiczne w języku naturalnym i przykłady ich użycia w matematyce.
  • 2. Elementy logiki. Tautologie rachunku zdań. Metoda zero-jedynkowa i dowód nie wprost.
  • 3. Sumy i iloczyny uogólnione zbiorów.
  • 4. Iloczyn kartezjański zbiorów.
  • 5. Indukcja matematyczna.
  • 6. Moce zbiorów. Klasyfikacja zbiorów nieskończonych ze względu na "liczbę elementów"
  • 7. Ratalna spłata długu. Stopy procentowe.

Zajęcia będę prowadzone z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Zapisy:  jolak@ukw.edu.pl