Instytut Matematyki

Kwitnące białe kwiaty, napis Wiosenne Impresje Matematyczne i logo UKW

Wiosenne Impresje Matematyczne 2021

Wzorem lat ubiegłym zapraszamy na cykl wykładów i warsztatów matematycznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia będę prowadzone z wykorzystaniem platformy MS Teams, obowiązują zapisy:  kamrok@ukw.edu.pl. Istnieje możliwość dostosowania się do godzin lekcyjnych. 

PROGRAM

Czwartek - 22.04.2021

godz. 9.00 - Równanie matematyczne, które zmieniły światdr inż. Karolina Mroczyńska

godz. 10.00 - Statystka matematyczna w praktycznych zastosowaniach - korelacja - dr inż. Sławomir Andrzej Torbus, prof. uczelni

godz. 11.00 - Spójniki logiczne w języku naturalnym i matematyce - dr Jolanta Kosman

Piątek - 23.04.2021

godz. 9.00 - Liczba e - rywalka liczby Pi - dr Agnieszka Łukasiewicz

godz. 10.00  - Historia Wielkiego Twierdzenia Fermata - dr hab. Andrzej Prószyński, prof. UKW

godz. 11.00 - Sumy i iloczyny uogólnione zbiorów -  dr Jolanta Kosman, Agnieszka Gospodarczyk, Alicja Kleist