Instytut Matematyki

SZKOLENIE Z KORZYSTANIA Z BAZ ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH

Na szkoleniu  słuchacze dowiedzą się m.in. jak korzystać z baz artykułów naukowych z poziomu własnego komputera, a nie tylko na terenie biblioteki, co bez wątpienia wpłynie na wygodę pracy. Dostęp do tego typu literatury może w sposób znaczący podnieść wartość merytoryczną wypracowań, esejów oraz prac dyplomowych.
SZKOLENIE ODBYWA SIĘ ZDALNIE W APLIKACJI MS TEAMS.
ZESPÓŁ: MATEMATYKA STUDENCI
KANAŁ: SZKOLENIE BAZA ARTYKUŁÓW
TERMIN: 26.01.2021 godz.13:30
PROWADZĄCY: mgr Sławomir Spasiuk