Instytut Matematyki

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021
“Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Lublin/online 25-28 marca 2021 r.

https://www.konferencja-tygiel.pl/