Instytut Matematyki

Spotkanie Dyrekcji Instytutu Matematyki ze Studentami kierunku Matematyka studia I i II stopnia - 30.11.2020 godz. 12.00

Dnia 30.11.2020 (poniedziałek) godz.12:00 odbędzie się spotkanie Dyrekcji Instytutu Matematyki z wszystkimi Studentami kierunku Matematyka studia I i II stopnia.
Ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie odbywa się w formie zdalnej na Teams w zespole MATEMATYKA STUDENCI. Spotkanie dotyczy m.in. procedur dotyczących kształcenia, zasad dyplomowania, przedstawienia wyników ankietyzacji, uwag dotyczących kształcenia zdalnego.

Dla studentów roku I, studiów I stopnia, w drugiej części spotkania zostaną przedstawione dwa bloki modułów do wyboru, realizowane od semestru drugiego. Prezentacja bloków ma ułatwić dokonanie wyboru przez studenta.

Wszelkie pytania kierować na adres agnieszka.lukasiewicz@ukw.edu.pl