Instytut Matematyki

Szkolenie BHP dla Studentów 1 roku

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW I ROKU
Matematyka studia pierwszego i drugiego stopnia dnia 26.11.2020 g. 17.00
https://www.ukw.edu.pl/strona/aktualnosci/aktualnosci/62047/szkolenie-bhp-dla-studentow-i-roku