Instytut Matematyki

Seminarium naukowe 24 maja

W dniu 24 maja 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00, w formie zdalnej, za pośrednictwem MS Teams,
odbędzie się seminarium naukowe*, na którym
Pan dr Marcin Kowalewski
z Katedry Analizy Funkcjonalnej i Topologii
wygłosi referat pod tytułem
PROBLEM POSZUKIWANIA OPTYMALNYCH REKONSTRUKCJI

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o kontakt na adres: paulina.szyszkowska@ukw.edu.pl.