Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego roku

  • 27 września 2017

Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego
stopnia na kierunku MATEMATYKA, odbędzie się w najbliższy poniedziałek 2 października
o godzinie 13.00 w sali nr 112 w budynku Instytutu Matematyki przy Placu Weyssenhoffa 11.
Obecność wszystkich jest OBOWIĄZKOWA.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Matematyki,

ul. Weyssenhhoffa 11, 85-072 Bydgoszcz, tel. +52 341 90 01