Zaproszenie na konferencję: „Czy to już poważana awaria przemysłowa?”

  • 01 września 2017

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko-Pomorski we współpracy z Zakładem Anwil S.A. we Włocławku, już po raz drugi, organizują Ogólnopolską Konferencję Techniczną poświęconą problematyce związanej z zakładami zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Konferencja pn. „CZY TO JUŻ POWAŻNA AWARIA PRZEMYSŁOWA?” odbędzie się w dniach 19–20 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w Uzdrowisku Wieniec-Zdrój koło Włocławka.

Program konferencji został opracowany mając na względzie potrzeby i wyzwania stojące przed administracją rządową i samorządową, polskim przemysłem oraz sektorem publicznym w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym oraz ich skutkom.

W zamierzeniu organizatorów jest, aby to wydarzenie spełniło oczekiwania wszystkich osób, które odpowiadają za realizację zadań związanych z zapobieganiem poważnym awariom przemysłowym.

Podczas trwania dwudniowej konferencji będzie czas na dyskusję i wymianę doświadczeń. Istotne jest także to, że takie wydarzenie daje możliwość do zaprezentowania dobrych praktyk

w aspekcie wypadków awaryjnych związanych z uwolnieniem substancji niebezpiecznych do środowiska.    
W drugim dniu konferencji zaplanowano ćwiczenia z udziałem sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego województwa kujawsko-pomorskiego oraz Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL S.A., gdzie tematem ćwiczeń będzie przedostanie się do rzeki pojemników z materiałami niebezpiecznymi. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji oraz do pobrania karty zgłoszeń. 

Materiały dostępne są również na stronie: http://sitp.com.pl/

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Matematyki,

ul. Weyssenhhoffa 11, 85-072 Bydgoszcz, tel. +52 341 90 01