Aktualności

Wiosenne Impresje Matematyczne

04 kwietnia 2019

Z okazji Roku Matematyki Instytut Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w dniach 3-5 kwietnia 2019 r. Wiosenne Impresje Matematyczne.

czytaj całość…

Piramida Sierpińskiego

25 lutego 2019

20 lutego 2019 r. w ZSO nr 4 przy Stawowej 39 w Bydgoszczy odbyła się już VII edycja Międzyszkolnych Drużynowych Rozgrywek MatLog. Po zaciętych rozgrywkach uczniowie, oczekując na wyniki, uczestniczyli w warsztatach matematycznych prowadzonych przez studentów matematyki wraz z opiekunem dr K. Mroczyńską.

czytaj całość…

Rok 2019 Rokiem Matematyki

29 stycznia 2019

Rok 2019 został ogłoszony Rokiem Matematyki, Senat RP przyjął stosowną uchwałę 20 grudnia 2018 r. To ważna decyzja dla wszystkich matematyków, przypomina o zasługach tej dziedziny i podkreśla osiągnięcia polskich naukowców.

czytaj całość…

Warsztaty geometryczne

29 stycznia 2019
czytaj całość

W grudniu 2018 roku studenci drugiego roku matematyki specjalności nauczycielskiej przygotowali warsztaty geometryczne dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy. 

czytaj całość…

Matematyka - moja nieograniczona przestrzeń

23 października 2018
czytaj całość

Projekt zakłada przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów na dwa tematy: geometria w sztuce  i szyfrowanie z zastosowaniem kodów brajlowskich. Uczestnikami będą  uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz gimnazjaliści, ze szczególnym uwzględnieniem klas integracyjnych oraz młodzieży słabowidzącej.

czytaj całość…

Jubileuszowa sesja naukowa prof. dra hab. Zbigniewa Grande

23 maja 2017
czytaj całość

Dyrekcja Instytutu Matematyki oraz władze Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki zorganizowały uroczystą otwartą sesję naukową poświęconą jubileuszowi 70-lecia prof. dra hab. Zbigniewa Grande. Sesja odbyła się dnia 31 maja br. w godzinach 10.00 - 13.30 w Auli Copernicanum przy ul. M. Kopernika 1 w Bydgoszczy. 

 

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Matematyki
ul. Weyssenhhoffa 11,85-072 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 90 01