Instytut Matematyki

Serdecznie witamy na nowej stronie Instytutu Matematyki.

o jednostce

Instytut Matematyki w obecnej formie rozpoczął swoją działalność od roku akademickiego 2019/2020 wraz z nową strukturą Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Jako jednostka dydaktyczna prowadzi studia matematyczne o specjalności nauczycielskiej. Ponadto, pracownicy Instytutu prowadzą zajęcia z matematyki oraz informatyki na innych kierunkach (głównie technicznych i przyrodniczych) Uniwersytetu. Matematyka nauczycielska należy do kanonu modułów ogólnoakademickich o tradycyjnej formule, który jest powszechnie znanym kierunkiem kształcenia studentów Uniwersytetu. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej, lecz istnieje również możliwość ich realizacji w formule niestacjonarnej.

Instytut skupia pracowników badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych reprezentujących cztery specjalności naukowe – algebrę, analizę funkcjonalną, teorię funkcji rzeczywistych oraz topologię. Zatrudnieni są oni w dwóch katedrach: Katedrze Analizy Funkcjonalnej i Topologii, Katedrze Funkcji Rzeczywistych i Algebry oraz Zakładzie Dydaktyki. Pracownicy badawczy efektami swojej pracy dzielą się na łamach publikacji naukowych oraz poprzez uczestnictwo w konferencjach, seminariach i innych formach aktywności naukowej. Pracownicy zatrudnieni w Zakładzie Dydaktyki angażują się w szeroko pojętą współpracę Instytutu ze szkołami podstawowymi oraz średnimi jak również w uczestnictwo w konferencjach dydaktycznych dotyczących dyscypliny.

Instytut w nowej strukturze Uniwersytetu kontynuuje tradycje jednostki, która swą działalność rozpoczęła w roku 1971 jako Zakład Matematyki i Fizyki a od roku 1978 funkcjonowała jako samodzielny Zakład Matematyki. Zakład ten w roku 1980 przekształcono w Instytut Matematyki.

Kontakt

Sekreatariat
Karolina Kruber
tel./fax 52 321 61 66 wew. 27
e-mail: imath@ukw.edu.pl
godziny urzędowania: 7.30-15.30