Instytut Matematyki

Matematyka jest uniwersalna: nie ma rzeczy, która by była jej obca.
(H. Steinhaus)

o jednostce

Instytut Matematyki w obecnej formie rozpoczął swoją działalność od roku akademickiego 2019/2020 wraz z nową strukturą Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu prowadzi studia na kierunku Matematyka przygotowujące albo do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki, albo do podjęcia pracy zawodowej w różnych instytucjach finansowych lub informatycznych wykorzystujących metody matematyczne. Pracownicy Instytutu prowadzą ponadto zajęcia z matematyki na innych kierunkach Uniwersytetu, głównie inżynieryjno-technicznych i przyrodniczych. Matematyka należy do kanonu kierunków ogólnoakademickich o tradycyjnej formule, który jest powszechnie znanym kierunkiem kształcenia studentów Uniwersytetu. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej, lecz istnieje również możliwość ich realizacji w formule niestacjonarnej.

Instytut skupia pracowników badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych reprezentujących cztery specjalności naukowe – algebrę, analizę funkcjonalną, teorię funkcji rzeczywistych oraz topologię. Zatrudnieni są oni w Katedrze Analizy Funkcjonalnej i Topologii, Katedrze Funkcji Rzeczywistych i Algebry oraz w Zakładzie Dydaktyki. Pracownicy badawczy efektami swojej pracy dzielą się na łamach publikacji naukowych oraz poprzez uczestnictwo w konferencjach, seminariach i innych formach aktywności naukowej. Pracownicy zatrudnieni w Zakładzie Dydaktyki angażują się w szeroko pojętą współpracę Instytutu ze szkołami podstawowymi oraz średnimi jak również w uczestnictwo w konferencjach dydaktycznych dotyczących dyscypliny.

Instytut w nowej strukturze Uniwersytetu kontynuuje tradycje jednostki, która swą działalność rozpoczęła w roku 1971 jako Zakład Matematyki i Fizyki a od roku 1978 funkcjonowała jako samodzielny Zakład Matematyki. Zakład ten w roku 1980 przekształcono w Instytut Matematyki.

Kontakt

Sekretariat
inż. Karolina Kruber
tel./fax 52 321 61 66 wew. 27
e-mail: imath@ukw.edu.pl
godziny urzędowania: 7:15-15:15