Aktualności

Obszary badawcze

  • Struktury miarowe, algebraiczne i topologiczne w teorii odwzorowań
  • Całki uogólnione
  • Struktura przestrzeni ilorazowych w klasie F – przestrzeni i pewne równania algebraiczne
  • Topologiczna teoria punktów stałych i jej zastosowania w teorii inkluzji różniczkowych
  • Wypukłości oraz operatory generowane przez funktory
  • Ocena własności wytrzymałościowych łożysk spiekanych nasycanych substancją smarującą zawierającą heksogenalny azotek boru

Struktura

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
  • Zakład Algebry i Dydaktyki Matematyki
  • Zakład Analizy Matematycznej
  • Zakład Informatyki
  • Zakład Topologii

Kontakt

Sekreatariat
Teresa Przybysz
pl. Weyssenhoffa 11, pok.107, 85-072 Bydgoszcz
tel./fax 52 341 90 01
e-mail: imath@ukw.edu.pl
godziny urzędowania: 7.30-15.30

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Matematyki
Pl. Weyssenhhoffa 11,85-072 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 90 01