Instytut Matematyki

Towarzystwo Naukowe Płockie

W dniu 30 grudnia 2021 roku zostało zawarte Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, reprezentowanym przez JM Rektora – prof. dra hab. Jacka Woźnego, a Stowarzyszeniem - Towarzystwem Naukowym Płockim, reprezentowanym przez Prezesa – prof. SWPW dra. hab. inż. Zbigniewa Kruszewskiego oraz Skarbnika – mgra Jana Milnera.

 

W ramach podpisanego porozumienia:

  • Instytut Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy sprawuje patronat nad Sekcją Nauk Technicznych TNP w zakresie wspierania jej działań dotyczących wykorzystania metod matematycznych w naukach technicznych, wspiera niniejszą sekcję w działaniach naukowych z obszaru nauk ścisłych i technicznych, sprawuje patronat nad Sekcją Pedagogiczną TNP w zakresie wspierania jej działań dotyczących nauczania i doskonalenia nauczycieli matematyki;
  • Towarzystwo Naukowe Płockie oferuje możliwość prezentowania wyników badań naukowych na konferencjach organizowanych przez TNP, sprawuje patronat na Seminariami Naukowymi Instytutu Matematyki UKW, wspiera pracowników Instytutu Matematyki UKW w obszarach praktycznych zastosowań matematyki przy aplikowaniu o granty.

 

Koordynatorzy współpracy:

  • ze strony Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: dr inż. Sławomir Andrzej Torbus, prof. uczelni
  • ze strony Stowarzyszenia-Towarzystwa Naukowego Płockiego: dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni