Instytut Matematyki

Seminaria naukowe w Instytucie Matematyki

W roku akademickim 2023/24 seminaria naukowe odbywają się w czwartki o godzinie 11:30 w formie hybrydowej, tzn. stacjonarnie lub zdalnie (za pośrednictwem MS Teams - forma dla pracowników z zagranicy).

Tematy seminariów w roku akademickim 2023/2024:

 • 23 maja 2024 (12:30), prof. Selma Baghli-Bendimerad (Djillali Liabes University of Sidi Bel-Abbes, Algieria), "Mild Solutions for Different Evolution Equations and Inclusions with Various Delays".
 • 9 maja 2024, dr Łukasz Matysiak, "Reszty kwadratowe, liczby bezkwadratowe, preferencje, topologia ideałów bezkwadratowych".
 • 18 kwietnia 2024, dr hab. Piotr Szuca (prof. UG), "Game theoretic characterization of Baire one functions".
 • 4 kwietnia 2024, dr Piotr Sworowski, "O Lr-całce Kurzweila-Henstocka raz jeszcze".
 • 21 marca 2024, mgr Dawid Krasiński, "Properties of arithmetics progressions in increasing sequence of  T_0 – Topologies on the set of positive integers".
 • 7 marca 2024, dr Waldemar Sieg, "Retrakcje kawałkami ciągłe".
 • 7 grudnia 2023, dr Jolanta Kosman, "Analiza statystyczna poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej młodzieży w zakresie zanieczyszczenia powietrza".
 • 23 listopada 2023, dr Halina Wiśniewska, "Funkcje Weierstrassa i uogólnienie addytywno-multiplikatywnej nierówności Weierstrassa".
 • 9 listopada 2023, dr Juliusz Stochmal, "Reprezentacja operatorów na przestrzeniach Lebesgue'a ze zmiennym wykładnikiem".
 • 26 października 2023, dr hab. Taras Radul, prof. uczelni, "On t-normed integrals with respect to possibility  capacities" (forma zdalna).

Tematy seminariów w roku akademickim 2022/2023:

 • 15 czerwca 2023, mgr Dawid Krasiński, "Wstępujące ciągi T0-topologii na zbiorze liczb naturalnych".
 • 1 czerwca 2023, dr Piotr Sworowski, "O Lr-całce Kurzweila-Henstocka".
 • 25 maja 2023, dr Łukasz Matysiak, "Własności SR i ideały bezkwadratowe".
 • 18 maja 2023, prof. Attila Gilanyi, University of Debrecen, Węgry, "Computer assisted investigations of functional equations".
 • 27 kwietnia 2023, dr Waldemar Sieg, "Liniowe przedłużenia pewnych funkcji z pierwszej klasy Baire'a".
 • 13 kwietnia 2023, dr hab. Taras Radul, prof. uczelni, "On characterization of t-normed integrals on compacta" (forma zdalna).
 • 23 marca 2023, dr Halina Wiśniewska, "Oszacowania ilorazów Luchta i Gurlanda".
 • 15 grudnia 2022, dr Jolanta Kosman, "Rozszerzenia funkcji o domkniętym wykresie i quasi-ciągłych funkcji o domkniętym wykresie zdefiniowanych na gęstych podprzestrzeniach przestrzeni topologicznych" (forma zdalna).
 • 8 grudnia 2022, dr Maciej Maciejewski, "W poszukiwaniu liczb Ramseya" (forma zdalna).
 • 1 grudnia 2022,  dr inż. Sławomir Andrzej Torbus, prof. uczelni, "Koncepcja rozszerzonej analizy statystycznej sygnałów pomiarowych" (forma zdalna).
 • 24 lisotpada 2022, dr Jolanta Marzec-Ballesteros, "Konstrukcja szeregów typu Poincaré za pomocą jąder automorficznych".
 • 17 listopada 2022, dr Juliusz Stochmal, "Operatory reprezentowalne przez funkcje całkowalne w sensie Bochnera".
 • 3 listopada 2022, dr Marcin Kowalewski, "Oddzielanie zbiorów funkcjami spełniającymi silny warunek Świątkowskiego".
 • 27 października 2022, dr hab. Oleh Nykyforchyn, prof. uczelni, "Porządek i topologia na zbiorze obiektów ilorazowych przestrzeni zwartej" (forma zdalna).

Tematy seminariów w roku akademickim 2021/2022.

 • 9 czerwca 2022 r., prof. Attila Gilanyi, University of Debrecen, Węgry, "On linear functional equations and related inequalities".
 • 26 maja 2022 r., prof. Laura Eliauri (Gori State Teaching University, Gruzja), "The features of academic activities of Georgian educational system".
 • 12 maja 2022 r., dr hab. Szymon Głąb (Politechnika Łódzka), "O n-nasyconych grafach domkniętych" (forma zdalna).
 • 21 kwietnia 2022 r., dr Paulina Szyszkowska, prof. uczelni, "Oddzielanie zbiorów przy pomocy funkcji półciągłych z góry, które spełniają warunek Świątkowskiego".
 • 7 kwietnia 2022 r., dr Piotr Sworowski, "Riemannowskie i wahaniowe charakteryzacje pewnych całek typu Łuzina-kontynuacja".
 • 31 marca 2022 r., dr Piotr Sworowski, "Riemannowskie i wahaniowe charakteryzacje pewnych całek typu Łuzina".
 • 24 marca 2022 r., dr Katarzyna Chmielewska, "Mathability" (forma zdalna).
 • 10 marca 2022 r., dr Waldemar Sieg, "Własność (δ) w przestrzeniach funkcyjnych".
 • 3 marca 2022 r., dr Agnieszka Hejna (Uniwersytet Wrocławski), "Analiza harmoniczna w kontekście dunklowskim" (forma zdalna).
 • 9 grudnia 2021 r., dr Alok Shukla (Ahmedabad University, Indie), "The joy of q-series identities" (forma zdalna).
 • 2 grudnia 2021 r., prof. Soso Cotniaszwili (Gori State Teaching University, Gruzja), "My teaching experience".
 • 25 listopada 2021 r., dr Halina Wiśniewska, "Liniowe rozszerzenia operatorów na lokalnie-solidnych przestrzeniach Riesza" (forma zdalna).
 • 28 października 2021 r., Sympozjum z okazji 50-lecia Instytutu Matematyki

            dr hab. Marek Wójtowicz, prof. uczelni, "W poszukiwaniu cywilizacji pozaziemskiej - metody i oczekiwania".

            dr hab. Taras Radul, prof. uczelni,  "Ryzyko a niepewność: modele matematyczne".

 • 14 października 2021 r., dr Łukasz Matysiak, "Własności monoidów związane z elementami bezkwadratowymi".

Tematy seminariów w roku akademickim 2020/2021.

 • 24 maja 2021 r., dr Marcin Kowalewski, "Problem poszukiwania optymalnych rekonstrukcji".
 • 17 maja 2021 r., dr Juliusz Stochmal, "Kryteria słabej zwartości w przestrzeniach z miarami".
 • 29 marca 2021 r., dr hab. Taras Radul, prof. uczelni,  "Własności topologiczne odwzorowania barycentrum idempotentnego".
 • 15 marca 2021 r., dr hab. Marek Wójtowicz, prof. uczelni, "Rozmieszczenie zbioru P liczb pierwszych".
 • 22 luty 2021 r., dr Waldemar Sieg, "Zbiory punktów zbieżności ideałowej dla ciągów pewnych funkcji pierwszej klasy Baire'a".
 • 25 stycznia 2021 r., dr inż. Sławomir Andrzej Torbus, prof. uczelni, "Aplikacyjność całki Duhamela w komputerowych systemach pomiarowych".
 • 11 stycznia 2020 r., mgr Łukasz Matysiak, "Rozszerzenia ciał a kompozyty wielomianowe".
 • 14 grudnia 2020 r., dr Halina Wiśniewska, "O przestrzeniach nieskończenie wymiarowych, w których każdy operator jest zwarty".
 • 30 listopada 2020 r., dr hab. Oleh Nykyforchyn, prof. uczelni, "Idempotentna wypukłość i metryzacja".
 • 23 listopada 2020 r., dr Maciej Maciejewski, "Wzory skróconego mnożenia".
 • 16 listopada 2020 r., dr Jolanta Marzec, "O współczynnikach Fouriera dla form modularnych Siegela stopnia 2".
 • 26 października 2020 r., prof. Attila Gilanyi, University of Debrecen, Węgry, "Characterizations of polynomial and monomial functions".
 • 12 października 2020 r., dr hab. Andrzej Prószyński, "Własności uniwersalności, obiekty reprezentujące i n-derywacje".

Tematy seminariów w roku akademickim 2019/2020.

 • 9 marca 2020 r., dr hab. Taras Radul, prof. uczelni,  "Rozszerzenia pozaskończone wymiaru asymptotycznego".
 • 24 lutego 2020 r., dr Piotr Sworowski, "O jednostajnych granicach funkcji klasy B1**".
 • 15 stycznia 2020r., dr Jolanta Kosman, "Rozszerzenia funkcji o domkniętym wykresie, półciągłych z dołu (z góry) i quasi-ciągłych zdefiniowanych na zbiorach gęstych".
 • 2 grudnia 2019r., prof. Sergiy Maksymenko (Ukraińska Akademia Nauk), "Deformations of Morse functions on low-dimensional manifolds by difeomorphisms".
 • 27 listopada 2019r., dr Juliusz Stochmal, "Ciągłe operatory na przestrzeni Cb(X) z topologią ścisłą".
 • 20 listopada 2019r., dr Halina Wiśniewska, "Multiplikatory w przestrzeniach Musielaka-Orlicza".
 • 13 listopada 2019r., dr Waldemar Sieg, "Zbiory punktów zbieżności ciągów pewnych funkcji z pierwszej klasy Baire'a - kontynuacja".
 • 6 listopada 2019r., mgr Łukasz Matysiak, "Dziedziny monoidowe i kompozyty wielomianowe".
 • 30 października 2019r., dr Marcin Kowalewski, "Oszacowania uogólnionych liczb Ramanujana".
 • 23 października 2019r., dr Paulina Szyszkowska, prof. uczelni, "Porównanie ideałów zbiorów nigdziegęstych w wybranych topologiach na zbiorze liczb naturalnych".
 • 16 października 2019r., dr hab Marek Wójtowicz, prof. uczelni, "O trójkach Pitagorejskich".

Tematy seminariów w roku akademickim 2018/2019.

 • 12 czerwca 2019 r., dr Jolanta Kosman: Rozszerzenia funkcji o domkniętym wykresie, półciągłych z dołu (z góry) i quasi-ciągłych zdefiniowanych na zbiorach gęstych, sala nr 110.
 • 29 maja 2019 r., prof. Walery Żurawliow (Uniwersytet Agroekologiczny w Żytomierzu - Ukraina): Zadania brzegowe dla równań całkowych i całkowo-różniczkowych ze zdegenerowanym jądrem w przestrzeniach Banacha, sala nr 2
 • 22 maja 2019 r., dr Juliusz Stochmal: Reprezentacja operatorów liniowych na przestrzeni Cb(X,E) z topologią ścisłą, sala nr 2
 • 8 maja 2019 r., dr Paulina Szyszkowska: Topologie na zbiorze liczb naturalnych generowane przez ciągi arytmetyczne, sala nr 2
 • 15 kwietnia 2019 r., godzina 10.15-11.30, prof. Sergiy Maksymenko (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy): Foliations on surfaces without compact leaves, sala nr 2
 • 10 kwietnia 2019 r., dr Mariola Marciniak: O pewnych podklasach klasy quasi-ciągłych funkcji Darboux, sala nr 110
 • 3 kwietnia 2019 r., dr Piotr Sworowski: Porównanie pewnych całek trygonometrycznych, sala nr 110
 • 27 marca 2019 r., mgr Łukasz Matysiak: Własności pierścieni i monoidów związane z elementami bezkwadratowymi, sala nr 2
 • 13 marca 2019 r., prof. Marek Wójtowicz: Liniowe przedłużenia funkcji z pierwszej klasy Baire'a, sala nr 2
 • 6 marca 2019 r., dr Waldemar Sieg: Zbiory punktów zbieżności ciągów pewnych funkcji z pierwszej klasy Baire'a, sala nr 110
 • 27 lutego 2019 r., dr Halina Wiśniewska: Multiplikatory w F-kratach, sala nr 110
 • 20 lutego 2019 r. , dr hab. Andrzej Nowik (Uniwersytet Gdański): Ideały zbiorów nigdzie gęstych w wybranych topologiach na liczbach naturalnych, sala nr 2