Instytut Matematyki

Repetytorium z matematyki

Dodatkowe zajęcia dla studentów I roku kierunku matematyka

Umożliwiają zrealizowanie wybranych zagadnień z matematyki z zakresu rozszerzonego szkoły ponadpodstawowej. Omawiane tematy na spotkaniach przygotowują do lepszego zrozumienia zagadnień realizowanych na I roku studiów kierunku Matematyka. Studenci na spotkaniach mają możliwość uzyskania wyjaśnień stosowania danej metody obliczeniowej,  kreatywnego poszukiwania rozwiązań ciekawych zadań, wyćwiczenia logicznego rozumowania matematycznego, uzyskania odpowiedzi na nurtujące matematyczne niejasności.

Spotkania prowadzą pracownicy Zakładu Dydaktyki Instytutu Matematyki  dr Jolanta Kosman oraz dr Agnieszka Łukasiewicz, przy wsparciu studentów studiów drugiego stopnia kierunku Matematyka. Zajęcia odbywają się w formie zdalnej w środę od 16:30-18:00.

Dołącz do zespołu na Ms Teams. Serdecznie zapraszamy!